• Miazgovými cievami prúdi:
  • Miazga prenáša:
  • Ktorá z možností sa netýka miazgy?
  • Miazgové cievy odvádzajú miazgu zo všetkých tkanív a spájajú sa do:
  • Miazgové uzliny:
  • Miazgová sústava je:
  • Slezina sa nachádza:
  • Ktorá z možností sa netýka sleziny?
  • Miazgovody slúžia na:
  • Medzi orgány miazgovej sústavy patrí aj: