• Vyberte nepravdivé tvrdenie
  • Ako nazývame chyby, koré zaťažujú meranie?
  • Ako môžeme obmedziť systematické chyby?
  • Ako postupujeme pri spracovaní výsledkov opakovaného merania jednej veličiny, napríklad dĺžky?
  • Ako vypočítame odchýlku ∆lk každého merania napríklad dĺžky stola lk?
  • Čo označujeme symbolom ῑ pri spracovaní výsledkov merania dĺžky?
  • Odchýlky každého merania majú znamienko + alebo -. Ako vypočítame priemernú odchýlku z takýchto hodnôt?
  • Ako zapisujeme interval hodnôt napríklad pri meraní dĺžky?
  • Načo počítame priemernú relatívnu odchýlku merania?
  • Ako vypočítame priemernú relatívnu odchýlku pri meraní dĺžky δl ?