• Preložte slovo считать
  • Preložte slovo история
  • Preložte slovo трудовое обучение
  • Preložte slovo физкультура
  • Preložte slovo пение
  • Preložte slovo петь
  • Preložte slovo рисовать
  • Preložte slovo заниматься
  • Preložte slovo задача
  • Preložte slovo урок