• Reakcia glukózy s kyslíkom sa nazýva?
  • Dýchanie je ............. reakcia.
  • Čo sa uvoľňuje pri dýchaní?
  • Reakcia oxidu uhličitého s vodou sa nazýva?
  • Pri fotosyntéze sa uvoľňuje energia .........
  • Pri dýchaní sa uvoľňuje enrgia .........
  • Na fotosyntézu je potrebné zelené farbivo:
  • Pri fotosyntéze vzniká?
  • Ďalším rezervným zdrojom energie pre človeka sú?
  • Na aké látky sa mení glukóza v rastlinách?