• Čo nazývame chemickou reakciou?
  • Čo sú reaktanty?
  • Čo sú reaktanty v danej chemickej schéme: Horčík + Kyslík = Oxid horečnatý?
  • Čo sú produkty?
  • Čo sú produkty v danej chemickej schéme: Horčík + Kyslík = Oxid horečnatý?
  • Akým spôsobom zapisujeme chemické reakcie?
  • Aký zákon platí pri každej chemickej reakcii?
  • Ako nazývame reakciu pri ktorej z dvoch reaktantov vzniká jeden produkt?
  • Ako nazývame reakciu pri ktorej z jedného reaktantu vzniká viac produktov?
  • Čo je chemické zlúčenina?