• Ako nazývame chemické látky, ktoré sa nedajú rozložiť na jednoduchšie látky?
  • Ako nazývame chemické látky, ktoré sa dajú rozložiť na jednoduchšie látky?
  • Ktorá látka je chemickou zlúčeninou?
  • Ktorá látka je chemickým prvkom?
  • Čo nepatrí medzi chemické prvky?
  • Čo nepatrí medzi chemické zlúčeniny?
  • Ako nazývame chemické látky, ktoré sú zložené z atómov jedného druhu?
  • Ako nazývame chemické látky, ktoré sú zložené z viacerých atómov rôzneho druhu?
  • Ako nazývame chemickú reakciu: síra + ortuť → sulfid ortuťnatý?
  • Ako nazývame chemickú reakciu: voda → kyslík + vodík?