• Čo je chemická látka?
  • Čo patrí medzi chemické látky?
  • Čo je chemická zmes?
  • Čo patrí medzi chemické zmesi?
  • Čím je charakteristická rovnorodá zmes?
  • Čím je charakteristická rôznorodá zmes?
  • Aké zložky tvoria suspenziu?
  • Aké zložky tvoria aerosól?
  • Ako nazývame proces oddeľovania pevnej kryštalickej látky z roztoku?
  • Ako nazývame proces oddeľovania kvapalnej látky od kvapalnej látky?