• Čo je chemicky čistá látka?
  • Čo patrí medzi chemicky čistú látky?
  • Ako nazývame chemickú látku zloženú z dvoch rovnakých látok ?
  • Čo patrí medzi chemicky heterogénnu zmes?
  • Čím je charakteristická homogénna zmes?
  • Čím je charakteristická heterogénna zmes?
  • Ako nazývame proces oddeľovania pevnej kryštalickej látky z roztoku?
  • Ako nazývame proces oddeľovania kvapalnej látky od kvapalnej látky?
  • Aký spôsobom sa izolujú oleje z rastlín?
  • Ako nazývame proces oddeľovania pevnej látky, ktorá sa zahrievaním mení na plynnú?