• Čo je cieľom chémie?
  • Čo nepatrí medzi chemické disciplíny?
  • Čo patrí medzi látky?
  • Čo nepatrí medzi vlastnosti látok?
  • Čo nie sú chemicky čisté látky?
  • Čo patrí medzi zložky?
  • Čo patrí medzi zmesi?
  • Z uvedenej skupiny látok vyberte zmes:
  • Ako rozdeľujeme zmesi podľa skupenstva?
  • Ako sa nazýva rôznorodá zmes nerozpustenej tuhej látky rozptýlenej v kvapaline?