• Viaceré kovy sa vyrábajú?
  • Oxidy kovov sa v prírode vyskytujú ako?
  • Železo je ........... prvok.
  • V ľudskom tele sa železo nachádza v:
  • Technické železo sa vyrába:
  • Surové železo sa nazýva:
  • Surové železo je:
  • Troska chráni železo na povrchu pred:
  • Teplota pece doasahuje:
  • Najdôležitejšia zliatina je: