• Základnými stavebnými jednotkami našich buniek sú:
  • Rastlinné bielkoviny sa nachádzajú:
  • Živočíšne bielkoviny sa nachádzajú:
  • Zdrojom telesnej energie v tele sú:
  • Živočíšne tuky sa nachádzajú:
  • Rastlinné tuky sa nachádzajú:
  • Ako hlavný zdroj energie človek využíva:
  • Jednoduché cukry sa nachádzajú:
  • Zložité cukry sa nachádzajú:
  • Ktoré prírodné látky sú zrojom našej výživy?