• Na konferencii v Postupime sa nezúčastnil:
  • Konferencia na Jalte sa uskutočnila v roku:
  • V marci 1946 USA prjali:
  • Hospodárska organizácia krajín východu sa volala:
  • Informbyro bola organizácia, ktorá spájala:
  • Československo Marshallov plán:
  • Nemecko bezprostredne po vojne riadila:
  • Československý minister zahraničných vecí po roku 1945 sa volal:
  • Na čele komunistickej Juhoslávie po roku 1945 stál:
  • NATO vzniklo v roku: