• Častice sú:
  • Medzi slovné druhy nepatria:
  • Pripájacia častica sa nachádza v možnosti:
  • Zdôrazňujúca častica sa nachádza v možnosti:
  • V ktorej možnosti je slovo hoci použité ako častica?
  • V ktorej možnosti je slovo aby použité ako častica?
  • V ktorej z možností sa nenachádza častica?
  • V ktorej vete chýba čiarka?
  • Ktorá častica nie je napísaná správne?
  • Ktorá častica nie je napísaná správne?