• Medzi častice patrí slovo:
  • V ktorej vete sa nachádza častica?
  • Ktorá častica vyjadruje istotu o platnosti obsahu vety?
  • Častice sú slová:
  • Medzi častice nepatrí slovo:
  • Častice sú slová, ktorými vyjadrujeme:
  • Ktorá častica vyjadruje neistotu o platnosti obsahu vety?
  • Medzi častice nepatrí slovo:
  • Ktorá častica nie je napísaná správne?
  • V ktorej vete na nenachádza častica?