• Čo je bunka?
  • Čo patrí medzi bunkové štuktúry ?
  • Čo patrí medzi neživé súčasti bunky?
  • Bunky, ktorých organizmov nemajú bunkovú stenu?
  • Akú funkciu má cytoplazmatická membrána?
  • Aký význam má pre bunku jadro?
  • Ktoré bunkové organely majú význam pri tvorbe bielkovín?
  • V ktorej organele rastlinnej bunky prebieha fotosyntéza?
  • Akú významnú úlohu plnia mitochondrie v bunkách?
  • Ktoré organely má rastinná a živočíšna bunka spoločné?