• Ako sa nazýva vedec, ktorý ako prvý pozoroval bunky korku?
  • Ako sa nazýva vedná discilpína, ktorá skúma stavbu a procesy prebiehajúce v bunkách?
  • Ktorý český prírodovedec potvrdil platnosť bunkovej teórie?
  • Aký precentálny podiel v bunke tvorí voda a minerálne láky?
  • Ktorá chemická zložka bunky zabezpečuje termoreguláciu?
  • Ktorá chemická zložka bunky ovplyvňuje priebeh osmotických javov?
  • Ktorá chemická zložka bunky zodpovedá za prenos genetických informácií?
  • Ktorá chemická zložka bunky plní zásobnú funkciu (zdroj energie) bunky?
  • Ktorá chemická zložka bunky je základným zdrojom energie?
  • Ktorá chemická zložka bunky je významnou súčasťou biologickým membrán?