• Kedy sa narodil J.W von Goethe?
  • Ktoré dielo napísal Goethe?
  • Kedy sa narodil F. Schiller?
  • Ktoré dielo napísal F. Schiller?
  • F. Schiller zomrel v roku
  • Das Märchen znamená v slovenčine
  • Pozvanie preložíme do nemčiny ako
  • Der Krieg preložíme do slovenčiny
  • Das Werk preložíme ako
  • Umrieť sa povie po nemecky