• V Británii sa megalitické stavby začali stavať okolo roku:
  • Pozostatky megalitického domu sa našli pri:
  • Iberovia prichádzajú do Británie na sklonku doby:
  • Jazyk v Írsku ovplyvnili kmene:
  • Keltské slovo slogan pôvodne znamenalo:
  • Posvätným stromom Keltov bol:
  • V roku 55 pred Kristom sa v Británii vylodil:
  • Veľkú časť Británie si Rimania podmanili začiatkom:
  • Castrum bol:
  • Hadriánov val bol vysoký až: