• Rozsiahy ekosystém, v ktorom prevláda rovnaké podnebie a vegetácia, nazývame:
  • Pre tropický dažďový les je charakteristickým znakom:
  • Ktorá z možností sa netýka savany?
  • Časť Zeme, v ktorej žijú organizmy, nazývame:
  • Pre oblasť tundry je typickým znakom:
  • Najviac druhov vegetácie sa nachádza v:
  • Horúce podnebie s nedostatkom zrážok je typické pre:
  • Ktorá z možností sa netýka tajgy?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Ktorá z možností sa netýka tundry?