• Medzi fosílnu biomasu nezaraďujeme:
  • Fosílna biomasa sa považuje za
  • Najrozšírenejšou čerstvou biomasou je
  • Z komunálnych skládok odpadu sa získava
  • Čerstvá biomasa má oproti fosílnym palivám menší obsah
  • Metán má chemický vzorec
  • Ratsliny z ovzdušia absorbujú oxid uhličitý. Aký má oxid uhličitý chemický vzorec?
  • Bioplyn pozostáva z väčšej časti z
  • Medzi biologické procesy výroby energie z čerstvej biomasy patrí
  • Ktoré chemické prvky sú spoločné pre fosílnu biomasu a čerstvú biomasu?