• Čo nie je súčasťou periférnej nervovej sústavy?
  • Centrálna nervová sústava nezahŕňa...
  • Z čoho sa skladá zadný mozog?
  • Reflex je...
  • Žlazy s vnútornou sekréciou ovplyvňujú...
  • Čo nepatrí medzi biologické potreby človeka?
  • Čo je socializácia biologických potrieb?
  • Čo nevplýva na psychiku človeka?
  • Ktorý pojem nesúvisí s dedičnosťou?
  • Čo je vzruch a útlm?