• Ako nazývame látku, ktorá ovplyvňuje chemické reakcie, ale sama sa pri tom nemení?
  • Čo je základnou zložkou enzýmov?
  • Čo je zdrojom enzýmov?
  • Ako sa nazýva priemyslená výroba založená na pôsobení enzýmov?
  • Akú úlohu majú hormóny v živých organizmoch?
  • Kde sa v ľudskom tele tvoria hormóny?
  • Čo je hypovitaminóza?
  • Ktorá z uvedených potravín nie je zdrojom vitamínu C?
  • Nedostatok, ktorého vitamínu v tele človeka spôsobuje deformácie kostí, zlomeniny, či svalovú slabosť?
  • Nedostatok, ktorého vitamínu v tele človeka spôsobuje šeroslepotu?