• Aký typ lesov nemôžeme nájsť v Južnej Amerike?
  • Matorral je...
  • Akú má rozlohu Amazonský dažďový les?
  • Na území koľkátich štátov sa rozkladá Amazonský dažďový les?
  • Tundru na kontinente môžeme nájsť v oblasti...
  • Ako sa nazývajú stepi mierneho pásma v Južnej Amerike?
  • Na území ktorej krajiny sa rozprestiera väčšina juhoamerických stepí mierneho pásma?
  • V ktorej z nasledujúcich oblastí sa nevyskytujú tropické savany?
  • Ako sa nazýva najväčšia púšť Južnej Ameriky?
  • V ktorej krajine nájdeme púšť Atacama?