• Ako sa nazýva územie, na ktorom nájdeme väčšinu ázijských boreálnych lesov?
  • Kde na kontinente nanájdeme lesy mierneho pásma?
  • Aké vysoké môžu byť ázijské tropické dažďové lesy?
  • Ako sa tieo lesy nazývajú v Indii?
  • V ktorých z lesov môžeme nájsť pandu veľkú?
  • Čo spôsobí, že sa v lete tundra zmení na mokraď?
  • Pižmoň severský je \"glaciálnym reliktom\", čo to znamená?
  • Ako sa volá step v ázii (slovo pochádza z ruštiny)?
  • Ako sa volá najväčšia stredoázijská púšť mierneho pásma?
  • Akú má rozlohu najväčšia subtropická púšť Ázie, Arabská púšť?