• Berlínska konferencia sa konala v roku:
  • Počas Berlínskej konferencie sa rokovalo o osude:
  • Berlínska konferencia bola zvolaná po vzniku:
  • Dôležitou osobnosťou uvedenej konferencie bol:
  • Berlínska konferencia sa označuje ako predzvesť:
  • Na Berlínskej konferencii sa zúčastnila aj:
  • Prvým vládcom Konžského slobodného štátu bol:
  • Rieka Kongo bola objavená v:
  • Leopold II. bol:
  • Výrazný vplyv v oblasti Afriky v dobe konania Berlínskej konferencie a po nej malo: