• Henri Bergson je predstaviteľom
  • Henri Bergson sa narodil v roku
  • Dilthey pracoval na univerzite v
  • Wilhelm Dilthey bol
  • Ktorý fyzikálny jav skúma Bergson?
  • Na pochopenie živého je potrebné
  • Dilthey hovorí, že veci treba chápať aj
  • Podľa Bergsona má človek dve poznávacie vlastnosti a to
  • Wilhelm Dilthey sa narodil v roku
  • Ktoré dielo napísal Bergson?