• Mussolini bol povolaním
  • Prezývka Duce znamená
  • Partito Nazionale Fascista vznikla v roku
  • 28. októbra 1922 Mussolini
  • Veľká fašistická rada bol názov
  • L\'Avanti! znamená v preklade
  • Habeš bol názov štátu
  • Po odvolaní Mussoliniho v roku 1943 ho nahradil
  • Mussolini zahynul
  • Mussolini je pochovaný v