• Slovenská baroková literatúra sa rozvíjala v rokoch:
  • O období baroka na Slovensku neplatí tvrdenie:
  • Medzi znaky slovenskej barokovej literatúry nepatrí:
  • Pojem barok v preklade znamená:
  • Pojem reformácia znamená:
  • Autobiografia znamená:
  • Dielo Turko-tatárska usadlosť napísal:
  • Dielo Pichľavý tŕň napísal:
  • Medzi predstaviteľov svetovej barokovej literatúry nepatrí:
  • J. A. Komenský napísal dielo: