• K významným predstaviteľom slovenskej barokovej poézie patrí
  • Cieľom baroka bolo
  • Autorom básnického diela Valaská škola mravúv stodola je
  • Mravoučné uvažovanie o aktuálnych životných javoch, súbor rád a ponaučení pre život prináša
  • Ako by sme znázornili rýmovú schému združeného rýmu?
  • Dielo Valaská škola mravúv stodola je napísaná v
  • Autorom encyklopedického diela Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku je
  • Termín alegória môžeme nahradiť slovom
  • Juraj Tranovský je autorom spevníka s názvom
  • Autorom diela Ostne alebo Obrana je