• Čo pravdepodobne znamená slovo barok?
  • Kde stojí prvá baroková stavba Il Gesú?
  • Kto je autorom slávnej barokovej sochy Mojžiša?
  • Ktorá z týchto pamiatok nepatrí k baroku?
  • Ktorý z týchto maliarov tvoril v období baroka?
  • Koho spodobuje známa socha R. Donnera v Dóme sv. Martina?
  • Ktorý z týchto skladateľov tvoril v období baroka?
  • Ktorý kráľ dal barokovo prestavať Versailles?
  • Ktorý z týchto autorov netvoril v období baroka
  • Ktorá z týchto slovenských stavieb je baroková?