• Po druhej svetovej vojne Juhosláviu viedol:
  • Problémy na Balkáne sa začali stupňovať najmä po:
  • Konflikt na Balkáne otvorene vypukol v roku:
  • V roku 1991 sa od Juhoslávie rozhodli odtrhnúť:
  • Od roku 1993 pomery na Balkáne upravovala dohoda, ktorá sa nazýva:
  • Najväčší odchod Srbov z Chorvátska sa uskutočnil v roku:
  • V roku 1995 bola na Balkáne podpísaná:
  • Kosovská kríza sa uskutočnila v roku:
  • Vojnový konflikt na Balkáne sa skončil v roku:
  • V rokoch 1989-1997 prezidentom Srbska bol: