• Baktérie:
  • Huby sú živé oganizmy, ktoré:
  • Kvasinky patria medzi:
  • Parazitické huby získavajú živiny:
  • Saprofytické huby získavajú živiny:
  • Medzi živé organizmy patria:
  • Rastliny sú živé organizmy, ktoré:
  • Sebestačné organizmy, ktoré nepotrebujú pre získavanie živín iné organizmy, nazývame:
  • Kvasinky získavajú živiny:
  • Autotrofné organizmy: