• Vegetatívne rozmnožovanie je rozmnožovanie:
  • Jahoda lesná sa rozmnožuje:
  • Medzi nepohlavné rozmnožovanie nepatrí rozmnožovanie:
  • Pučaním sa rozmnožujú:
  • Vegetatívne rozmnožovanie je charakteristické pre:
  • Rozmnožovanie je proces, ktorý:
  • Organizmus, ktorému dorastá odtrhnutá časť tela, má:
  • Zemiaky sa rozmnožujú:
  • Medzi druhy vegetatívneho rozmnožovania nepatrí rozmnožovanie:
  • Rozmnožovanie je základným životným prejavom: