• Parazitické baktérie získavajú živiny:
  • Organizmy, ktoré spôsobom výživy nezávisia od iných organizmov, sa nazývajú:
  • Proces, pri ktorom organizmy odstraňujú z tela nepotrebné látky, sa nazýva:
  • Huby sa rozmnožujú:
  • Rozkladom rastlinného odpadu získavajú živiny:
  • Medzi vegetatívne rozmnožovanie nepatrí rozmnožovanie:
  • Nepohlavné rozmnožovanie jedincov je rozmnožovanie:
  • Krytosemenné rastliny sa podľa počtu klíčnych lístov delia na:
  • Zárodok rastliny čerpá energiu na rast zo zásobných látok, ktoré sú:
  • Samičia časť rozmnožovacích orgánov kvetu sa nazýva: