• Najväčšia časť územia Ázie leží:
  • Cez Áziu sa tiahnu:
  • Ktorá z možností sa netýka suchého a horúceho podnebného pásma?
  • V oblasti obratníka Raka je:
  • V studenom polárnom pásme ležia:
  • Pre vlhké a horúce tropické podnebie je typické:
  • Subtropické podnebie sa vyznačuje:
  • Ktorá z možností sa netýka studeného polárneho pásma?
  • Územia Ázie ležiace ďalej od oceána majú:
  • S narastajúcou nadmorskou výškou: