• я
  • э
  • н
  • жyк znamená
  • моя čítame
  • Яна čítame
  • Это дом.
  • Neprízvučné o čítame
  • Prízvučné я na začiatku/po samohláske čítame
  • Prízvuk v ruštine je