• Akou otázkou sa pýtame na príslovky času?
  • Slovo QUASI je príslovka:
  • Slovné spojenie POCO FA je:
  • Akou otázkou sa pýtame na príslovky spôsobu?
  • Slovo SPESSO je:
  • Slovo LAGGIÙ je:
  • Slovo SICURAMENTE je:
  • Akou otázkou sa pýtame na príslovky množstva?
  • Slovo PROBABILMENTE je:
  • Slovné spojenie SENZ\'ALTRO je: