• Kedy sa narodil A.Comte?
  • Prečo A. Comta vylúčili zo školy Ecole Polytechnique v Paríži?
  • Na ktorej univerzite A. Comte pôsobil?
  • Náboženstvo, kde je viac Bohov nazývame
  • V ktorej triáde sa človek zaoberá abstraktnými vecami ?
  • Ktorý pojem použil A. Comte ako prvý vo svojich dielach?
  • Náboženstvo, kde je jeden Boh nazývame
  • Ktoré dielo napísal A.Comte ?
  • S ktorým mysliteľom A.Comte vydával časopisy a noviny?
  • V ktorom roku Comte umrel?