• Ktorý vedec ako prvý pomenoval najmenšie častice - atómy?
  • Ktorý vedec ako prvý vytvoril planetárny model atómu?
  • Ktorý vedec ako prvý opísal dráhu pohybu elektrónov v atóme?
  • Ktoré tvrdenie o atómoch je nesprávne?
  • Ako sa nazýva kladne nabitá častica atómu?
  • Ako sa nazýva častica atómu bez elektrického náboja?
  • Ako sa nazýva záporne nabitá častica atómu?
  • Prečo je atóm elektricky neutrálna častica?
  • Akou značkou označujeme protónové číslo?
  • Čo vydruje protónové číslo?