• Zakladateľom atomizmu bol
  • Atómy sa od seba líšia
  • Demokritos pochádzal z mestečka
  • Čo dáva človeku život? (podľa Demokrita)
  • Základom cnostného života je podľa Demokrita
  • Ktoré dielo napísal Leukippos?
  • Atómy prúdia prázdnom
  • Atómy sú
  • Najdôležitejší etický nástroj je
  • Ktoré dielo napísal Demokritos?