• Koľko vrstiev má atmosféra?
  • Klíma zemepisných pásiem sa nazýva
  • Uveďte názov najvyššej vrstvy atmosféry
  • Uveďte názov najnižšej vrstvy atmosféry
  • Uveťe koľko percent atmosféry tvorí dusík
  • Aké plyny tvoria prevažnú časť atmosféry?
  • Čím sa zaoberá klimatológia?
  • Označte príklad ekoklímy
  • Označte pojem vyjadrujúci aktuálny stav atmosféry
  • Teplota patrí medzi