• Asertivita znamená
  • Predkladanie kladných a záporných vlastností
  • Technika otvorených dverí je
  • Medzi základné asertívne práva nepatrí
  • Empatia znamená
  • Schopnosť predpokladať skutky a reakcie druhého
  • Medzi základné asertívne práva patrí
  • Selektívne ignorovanie znamená
  • Asertívnych ľudských práv je
  • Mám právo robiť chyby a