• Preložte do slovenčiny: articolo partitivo
  • Na čo sa používa \"articolo partitivo\"?
  • Často nahrádza:
  • Aký je tvar delivého člena v ženskom rode a v jednotnom čísle?
  • Aký je tvar delivého člena v mužskom rode a v jednotnom čísle?
  • Aký je tvar delivého člena v ženskom rode a v množnom čísle?
  • Aký je tvar delivého člena v mužskom rode a v množnom čísle?
  • Správne preložte: Pridaj trocha soli.
  • Správne preložte: Od piatej do desiatej.
  • Správne preložte: Kniha je na stole.