• Ktorý z nasledujúcich živočíchov je typický pre arktídu?
  • Uveďte latinský názov zajaca polárneho
  • Latinský názov Alopex lagopus označuje
  • Váha dospelého jedinca zajaca polárneho je
  • Podľa zafarbenia líšky polárnej rozlišujeme
  • Rozmnožovanie líšky polárnej prebieha v mesiacoch
  • Gravidita samice vlka polárneho trvá
  • Na vrchole v hierarchii svorky vlka polárneho stojí
  • Latinský názov tuleňa grónskeho je
  • Počet mláďat v jednom vrhu vlka polárneho je obvykle