• Arktída leží vo výsostnom území viacerých štátov. Celkovo je ich:
  • Žije v Arktíde tučniak?
  • V chladnejších oblastiach Arktídy je väčšina zeme bez porastu, pričom dominujú:
  • Arktická klíma je charakteristická studenými zimami a chladnými letami. Zrážky sa väčšinou prejavujú vo forme snehu. Sú menej ako:
  • Teplotné podmienky, teda priemerné teploty počas roka sú v Arktíde oproti Antarktíde:
  • V južnejších oblastiach sa nachádza tzv. permafrost, ktorý predstavuje trvalo zmrznuté pôdy. Aktívna vrstva pôd v Arktíde sa v lete:
  • Ako nazývame pôvodné obyvateľstvo Arktídy?
  • Ktoré z miest neleží na území Arktídy?
  • Čo sa týka zásob pitnej vody na svete, na území Arktídy sa ich nachádza:
  • Ktorý z týchto arktických ostrovov a krajín nepatrí Rusku, ale Kanade?