• Antonymom prídavného mena groβ je
  • Antonymom prídavného mena jung je
  • Antonymom slovesa liegen je
  • Antonymom prídavného mena lang je
  • Antonymom slovesa stehen je
  • Antonymom prídavného mena dunkel je
  • Antonymom farby weiβ je
  • Antonymom prídavného mena intelligent je
  • Antonymom prídavného mena schlecht je
  • Antonymom prídavného mena sauber je