• Rodičia A. Warhola boli
  • A. Warhol je predstaviteľom
  • Ateliér A. Warhola sa nazýval
  • Warhol sa preslávil maľbami plechoviek
  • Ultra Violet je meno
  • A. Warhol bol manažérom hudobnej skupiny
  • A. Warhol vydával časopis
  • Na Warhola bol spáchaný atentát v roku
  • Slovenské múzeum A. Warhola je
  • Warhol je pochovaný