• Alois Rašín bol:
  • Alois Rašín pôsobil v 1. ČSR ako minister:
  • Alois Rašín bol v medzivojnovom období hlavným autorom:
  • O menovej reforme z roku 1919 neplatí tvrdenie:
  • Alois Rašín bol znázornený na bankovke s hodnotou:
  • Bankovky bývalého Rakúsko-Uhorska boli označené kolkom v hodnote:
  • Počas menovej reformy z roku 1919 sa nekolkovali bankovky v hodnote:
  • Bankovky stiahnuté z obehu boli vyhlásené za štátnu:
  • Alois Rašín zomrel:
  • Aloisa Rašína zavraždil: