• Medzi námeľové alkaloidy patrí
  • Medzi námeľové alkaloidy patrí
  • Medzi námeľové alkaloidy patrí
  • V tabakových rastlinách sa nachádza alkaloid
  • Označte dietylamid kyseliny lysergovej
  • Označte dihydrogenderivát kyseliny lysergovej
  • Označte amid kyseliny lysergovej
  • Nikotín patrí medzi
  • Námeľ je produkt huby s názvom
  • Uveďte slovenský názov: Claviceps purpurea