• Čo nezisťujeme o stupnici ručičkového ampérmetra pred meraním?
  • Ako určíme chybu merania ručičkovým ampérmetrom?
  • Ampérmeter má merací rozsah 200 mA a celá stupnica má 40 dielikov. Aký prúd nameral ampérmeter, ak ukazuje na 5 dielik?
  • Aký merací rozsah si vyberieme na digitálnom ampérmetri pred meraním?
  • Ako je označený jednosmerný prúd na ampérmetri?
  • Ako zapájame ampérmeter do obvodu, ak chceme zmerať prúd prechádzajúci žiarovkou?
  • Čo to znamená, ak je na displeji digitálneho ampérmetra mínus?
  • Aký prúd nameráme v rôznych častiach nerozvetveného obvodu?
  • V akých jednotkách meriame prúd prechádzajúci elektrickou lokomotívou?
  • Koľko mA je 0,45 A?